Maritiem

Maritiem is alles wat te maken met de scheepvaart en is dus vrij ruim op te vatten. Bij scheepvaart gaat het oom het vervoer en het verkeer van goederen en mensen over het water. Je kunt de scheepvaart onderverdelen in zeevaart, binnenvaart en visserij. Hiernaast kun je ook nog onderscheid maken tussen beroepsvaart en pleziervaart.

Zeevaart

De zeevaart gaat over het transport van goederen of mensen of zeer. Ook in de zeevaart zijn er weer enkele takken zoals de Tankervaart, containervaart, passagiersvaart of de Wilde vaart. In Nederland blijft de zeevaart steeds groeien, hoewel de internationale concurrentie erg hevig is.

Binnenvaart

De binnenvaart is het transport over de waterwegen, dus niet het transport op open zee maar meer op rivieren, kanalen en meren. Het gaat om binnenvaart zolang deze zich binnen de kustlijn bevinden.

Visserij

Bij de visserij gaat het om de schepen die met als die doel hebben vissen, weekdieren, schaaldieren of een ander organisme uit het water te halen. Het doel is de voedselvoorziening, in veel landen is de visvangst een goede bron van inkomt maar het kan natuurlijk ook zijn ter recreatie.